ר -2018

(, )

12.08.2018 .,

 Ի (, )

(), Sona Heldova (),  Martin Sipkovsky (), Saija Juutilainen ()

(210 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

Martin Sipkovsky ()

1. (135) ', 01.04.2018, . (G-Katsuro Ai Shiba + ), . .,

2. (039) , 27.02.2018, . ( + ), . ., . ,

3. (082) , 04.03.2018, -. ( + ), . .., . ..,

4. (142) , 23.02.2018, -. ( + ), . .., . ..,

Sona Heldova ()

1. (118) , 13.11.2017, -. (Reeviella The Tempest + ), . .., . ..,

2. (127) , 30.12.2017, . ( + -- ), . .., . .,

3. (146) TERHAKAN PUUSTERI, 13.01.2018, .-. (Terhakan Nasser + Terhakan Motek), .Hakala Terttu, . ., ,

4. (045) , 23.11.2017, / ( + ), . .., . .., .

Saija Juutilainen ()

1. (154) , 20.09.2017, . (Utah z Czarnego Dworu + ), . .., . .,

2. (079) , 08.05.2017, . (Amstel And Don Monolith + ), . .., . .,

3. (149) , 21.03.2017, . ( + ), . .., . .,

4. (183) , 29.05.2017, . ( + ), . .., . .., ,

Sona Heldova ()

1. (174) , 07.04.2008, -. ( + ), . ., . ..,

2. (197) , 19.11.2004, . (Glenlee Night Hawk + ), . . ..,

3. (049) --, 13.08.2009, / (Izrafel Athos Pathos + ), . . ..,

4. (161) , 25.04.2007, . ( + ), . ., . .,

Martin Sipkovsky ()

1. - (051) + (052) , . .,

2. (193) + (194) , . .,

 

I FCI:

Saija Juutilainen ()

1. (004) (/), 05.11.2015, -. (Every Body Wants Me of Musimaciay + Bishakha Mini Cooper Fallcat), . .., . ., ., .

2. (012) , 10.02.2017, -. ( + ), . .., . ..,

3. (005) , 20.04.2015, . (Favorite + ø), . ., . ..,

II FCI:

()

1. (043) DE BEERS BRUSATIS LOVE, 29.01.2017, . (AliThe Greatest + Gini Madbull Farm), ., . .,

2. (078) .. , 12.02.2016, . (Allerbest v.d. Kleinen Bertigen + ), . ., . .., ., .

3. (080) , 20.07.2016, / ( + ), . .., .., . .,

III FCI:

Saija Juutilainen ()

1. / (110) , 05.08.2016, . ( - + ), . .., . .. ,

2. (101) , 04.02.2017, / (French-Lover Du Puy Dore + Bermuda Bakarat), . . ..,

3. (095) Ғ , 04.09.2017, / (- + All Jacks Not 2 Late), . .., . .,

IV FCI:

()

1. / (113) Ш, 10.09.2016, / ( + Alta Roma Sstraumes Chocolate), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (138) , 14.11.2016, . ( + ), . .., . .., ..,

2. (143) , 22.03.2017, -. (Routeg Amarok + ), . .., . ..,

3. (134) , 14.03.2017, . ( + ), . .., . ..,

VI FCI:

Saija Juutilainen ()

1. (149) , 21.03.2017, . ( + ), . .., . .,

VII FCI:

()

1. (156) , 10.12.2015, -. (Utan z Czarnego Dworu + ), . .., . ..,

2. / (151) , 20.02.2017, . (Arkan Of Berzoras + ), . ., . .

3. (153) , 14.02.2017, -. (Pit Iv Vom Donaueck + Natter Vom Bandoref-Forst), . .., . ..,

VIII FCI:

Saija Juutilainen ()

1. (161) , 25.04.2007, . ( + ), . ., . .,

2. (165) , 27.12.2016, . ( + ), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (183) , 29.05.2017, . ( + ), . .., . .., ,

2. (172) , 24.03.2017, . ( + ), . .., . ..,

3. (188) , 20.08.2016, . ( - + ), . ., . ..,

X FCI:

Saija Juutilainen ()

1. (210) LAVING BRIZ GOLDEN RAY, 30.01.2015, red (Satangin Mingle Mangle + Efrosinya iz Kamelota) . .., , . .,

:

()

1. / (110) , 05.08.2016, . ( - + ), . .., . .. ,

2. (156) , 10.12.2015, -. (Utan z Czarnego Dworu + ), . .., . ..,

3. (183) , 29.05.2017, . ( + ), . .., . .., ,

 

 

>>