ר -2018

(, )

22.09.2018 .,

(, )

(), (-)

(196 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (025) , 06.04.2018, / (Orpheus De Grande Vinko + ), . ., . .,

2. (100) , 04.06.2018, -. (Hirou Go Fuen No Oka + Amaya Go Tohoku), . .., . ..,

3. (070) FORTUNA KING OF RINGS, 26.03.2018, / (Optimus Prime Iron Squad + Talia King of Rings), ., . .., ., .

(-)

1. (063) ALEX FOR SILVER RAINBOW FROM DESTINEEZ, 25.01.2018, / (Sweet Schnauzers Gladiator + Destineez Darr Dynasty), .Catherine Pendleton, Terrie Houck, , . ..,

2. (071) -, 12.02.2018, / (Elemento Noble Class + ), . .., . .., , .

3. / (144) , RKG 277, 06.02.2018, . (Avar Rusty Diamond + ), . .., . .,

()

1. / (145) Ғ , 25.03.2017, . (Asper Autumnus Libri + ), . .., . ..,

2. / (095) , 07.11.2017, . (-- + ), . .., . ..,

3. / (050) , 03.11.2017, / (Kalnu Sniegs Jewel Julex + Breezy Blizzars Heartbreaker), . .., . ..,

(-)

1. (195) , 18.09.2008, / (Homerbrent Hinoiri + ), . .., . ..,

2. (075) , 18.06.2009, . ( + ), . ., . ., .., .

3. (135) DESIRE DES GARRIGUES DU LOUP DU CANEBAS, 09.07.2008, -. (Sheytans Beauty + Aihkinah des Garrigues du Loup du Canebas), ., . .,

4. (123) , 14.09.2008, . (Aljens Lil Gangsta of Lenette + ), . . ., . ..,

 

I FCI:

()

1. (020) , 15.11.2017, / ( + ), . .., . .., , .

2. (010) , 30.04.2017, -. ( + (/)), . .., . .., , , .

3. (001) , 21.03.2017, .. (Fraytal Prominent Personality + ), . .., . ..,

II FCI:

(-)

1. (063) , 15.05.2017, / (Sweet Schnauzers Gladiator + ), . .., . ..,

2. (028) , 30.08.2016, / ( + ), . .., . .., ., .

3. (037) Ш , 03.12.2014, -. ( + ), . ., . .,

III FCI:

()

1. (077) HORADADA GLAMOUR, 03.01.2017, -. (All Jacks Be Special + Horadada Cotton Girl), ., . ..,

2. (086) , 28.08.2016, . (Marland Imagination + ), . .., . .,

3. / (078) , 05.05.2017, . (Ballyharas Trick or Treat + ), . .., . ..,

IV FCI:

(-)

1. / (091) , 18.09.2017, / ( + ), . B.. .., . B..,

2. / (093) , 10.05.2017, . (Magik Rainbow Eros + Magik Rainbow Koroleva Margo), . B.. .., . ..,

3. / (092) ר, 02.12.2016, / ( + ), . .., . ., ..,

V FCI:

()

1. (134) , 11.05.2017, -. ( + ), . .., . .., ..,

2. (110) ABSOLUTE ADMIRATION MONRO, 01.06.2015, . (Eerondaali Nevestar + Schne Hund Tatta Knor), .Natalja Marukh, , .Natalja Marukh, Viktoria Jakovleva,

3. (106) , 12.03.2017, . (Ixpolotl + Bueno Ventura Kantepek), . .., . ..,

VI FCI:

()

1. (141) , 19.07.2017, -. (Leopold Amnon Berezin Rich-Rach + ), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. / (142) , 22.03.2017, . ( + ), . .., . ..,

VIII FCI:

()

1. (148) , 22.07.2017, -. (Melverly Top Geezer + ), . .., . .,

2. (154) , 28.08.2017, . ( + ), . ., . ..,

3. (152) , 22.04.2017, . ( + ), . ., . .., , .

IX FCI:

()

1. / (184) , 08.01.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (181) DOUBLE EYE KISSABLE MIA, 20.01.2017, / (Zhigatsey Edwardg + Double Eye Endlesslove Queen), .Pesu Maritta, , .Pesu Maritta,

2. (174) NEW PRETORIAN VERY-MERRY, 07.03.2017, . (Nodier Traudels Sonnonschein + Excalibra Very-Merry), ., . .., , ,

X FCI:

()

1. (196) ’ , 05.09.2017, . (Nugabe White Angel + ), . .., . ..,

:

()

1. / (184) , 08.01.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (148) , 22.07.2017, -. (Melverly Top Geezer + ), . .., . .,

3. (077) HORADADA GLAMOUR, 03.01.2017, -. (All Jacks Be Special + Horadada Cotton Girl), ., . ..,