ר -2017

()

22.01.2017 .,

(, )

- Jasna Matejcic ()

(39 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

, (07) , 03.01.2016, . (Maru + ), . .., . ..,

, BOS (19) , 26.01.2016, / (Chakdar Simvol Sily + ), . ., . ..,

(38) - , 07.12.2008, / (Eyong Sundari + ), . . ..,

(17) - , 16.12.2011, / (Chang-Po Narpo Ransi + - ), . . ..,

(29) - , 03.02.2015, -. (Chenporewa Lucky Lew Talisman Vostoka + - ), . .., . ..,

 

:

1. PETRO-PRESTIGE ONASSIS + - , . .,

:

1. PETRO-PRESTIGE / , . .,

 

:

1 ., , (07) , 03.01.2016, . (Maru + ), . .., . ..,

2 . (01) , 04.01.2016, / ( + ), . ., . ..,

3 . (04) , 01.11.2015, . ( + Hannan Gold Senge), . ., . .,

/ (05) - , 13.12.2015, / (Eyong Sundari + ), . .., . ..,

. (03) , 28.02.2016, / (Chenporewa Lucky Lobzang + ), . .., . ..,

. (06) - , 13.12.2015, / (Eyong Sundari + ), . .., . ..,

/ (02) , 30.11.2015, . (Jin Shi Dakotta Clab of Zangao + Dakotta Clab Zafira) . ., ., . ..,

:

1 ., , BOS (19) , 26.01.2016, / (Chakdar Simvol Sily + ), . ., . ..,

2 . (27) - , 13.12.2015, / (Eyong Sundari + ), . .., . ..,

3 . (21) , 04.02.2016, / ( + ), . .., . ..,

4 . (22) , 28.02.2016, / (henporewa Lucky Lobzang + Legenda Tibeta Teriaki), . .., . ..,

. (25) - , 03.12.2015, . (Django Senge Dreaming Mountain + Mastifway Zagadochnaya Kaylas), . .., . ..,

. (39) , 27.01.2016, . (Sato Hong Wang of Long Cheng Kennel + ), . .., . .

/ (26) - , 03.12.2015, / (Django Senge Dreaming Mountain + Mastifway Zagadochnaya Kaylas), . .., . ..,

/ (20) , 05.12.2015, / (Dakotta Clab Rinchinsenge + Dakotta Clab Zong Meili), . . ., .,

/ (23) , 28.11.2015, . (Asia Puppys Almond + Asia Puppy Richy), . .., . .., .,

/ (24) , 28.11.2015, . (Asia Puppys Almond + Asia Puppy Richy), . .., . ..,

 

:

1 ., (38) - , 07.12.2008, / (Eyong Sundari + ), . . ..,

 

:

1 . (08) , 26.01.2015, . (Arys Finezza Vera + ), . .., . ..,

/ (09) - , 03.02.2015, / (Chenporewa Lucky Lew Talisman Vostoka + - ), . .., . ., .

:

1 . / (12) - , 16.12.2014, . (Eyong Sundari + ), . .., . ..,

2 . / (11) , 06.01.2015, / (Iyangla-Yeshi Des Mille Vallees + ), . .., . ., .

/ (10) CHENPOREWA UNATHI UTTAM, 29.12.2014, / (Chenporewa Mespo Mammoth + Chenporewa Hum Happiness), .Angela and Ivar Tendermann, , .Ivar Tendermann, .,

:

/ (13) BENDZI LHASSA VALLEY, 16.01.2015, / (Petro-Prestige Orsu + Aziza Lhassa Valley), ., . ..,

/ (14) , 07.11.2014, . (Jacko Taishan of Jing XI Kennel + Asia Puppy Richy), . .., . .., ,

:

1 ., (16) SHARNIMA DHARANI RAMZEY, 15.01.2015, / (Petro-Prestige Orsu + Angelina Azzaria Ch Miracle), .Riere E., , . ..,

2 . (15) , 16.01.2015, / (Chenporewa Prince Padmaraga + Chenporewa Lucky Lasya), . .., . ..,

:

1 ., (17) - , 16.12.2011, / (Chang-Po Narpo Ransi + - ), . . ..,

/ (18) , 11.11.2013, / (Chenporewa Hum Hurricane + Lovely From Bordo Rafiki), . ., . .,

 

:

1 ., , (29) - , 03.02.2015, -. (Chenporewa Lucky Lew Talisman Vostoka + - ), . .., . ..,

2 . (28) , 26.01.2015, / ( + ), . ., . ., ., .

3 . (30) RISHIWA PHAENNA, 18.02.2015, . (Honglong of Jie Xian Kennel + Rishiwa Hariti), .Thea Poldmae & Priit Poldinae, , . ..,

:

1 . (31) , 08.11.2013, . (Esaybo-Thom Des Mille Vallees + ), . .., . .,

/ (32) , 07.11.2014, / (Jacko Taishan of Jing XI Kennel + Asia Puppy Richy), . .., . ..,

/ (33) - II, 16.12.2014, / (Eyong Sundari + ), . .., . ..,

:

1 . / (36) , 13.01.2013, -. (- + ), . .., . .,

2 . / (34) , 25.12.2014, / (Alpha Maxima Boromir + Bassui Gangpori), . .., . ..,

3 . / (35) , 26.01.2015, / (Arys Finezza Vera + ), . .., . ..,

:

/ (37) - , 16.12.2014, . (Eyong Sundari + ), . .., . ., .

 

 

" ">>