ר -2017

(, )

23.12.2017 .,

- - (, )

- (), ()

(270 )

 

PHOTOPREVIEW>>

: editor@zoocourier.ru

 

()

1. (113) , 06.09.2017, . ( + ), . .., . ..,

2. (192) , 27.06.2017, . ( + ), . .., . ..,

3. (183) , 31.07.2017, -. ( + ), . .., .?

()

1. (150) , 09.06.2017, . . (Katsumi Fire and Frost + Alert Ster), . .., .?

2. (107) JC RING ANGELS WINNER, 03.04.2017, -. (Staff o Class J Adore + Jc Ring Angels Perfect Love), ., . ..,

3. (162) , 31.05.2017, -. (Cr Chase Justice + ), . .., . ..,

()

1. (103) , 01.12.2016, / ( + ), . .., . .,

2. (270) ’ , 27.11.2016, -. ( + ), . .., . ..,

3. (169) ˨ , 27.12.2016, -. (Cr Chase Justice + -- ), . .., . .., , .

()

1. (140) , 29.06.2009, . (Saredon Silverado + ), . ., ., . ..,

2. (210) , 23.12.2005, /. ( + ), . A.., . ..,

3. (157) , 14.11.2005, / ( + Misterio Napoli Sunny Girl), . .., .Ը ..,

 

I FCI:

()

1. (024) , 20.03.2016, -. ( + ), . .., . ..,

2. (043) ͒ , 21.12.2004, / (Landover Black Ash + ), . . ..,

3. (005) WAGGERLAND VERY CHERRY, 17.03.2017, . (Yasashikuma Dragon Defender + Waggerland Drop Dead Gorgeouss), .Dijkorst-Noij, , .?

II FCI:

()

1. (086) , 31.12.2016, / (Tigerdogs Kingdom Ehuang + Cordelia Varaviksne), . ., . ..,

2. (103) , 01.12.2016, / ( + ), . .., . .,

3. (052) , 29.05.2016, / ( + ), . .., . ..,

III FCI:

()

1. (139) , 27.03.2014, . (Big Ladys Iron Duke + ), . . ..,

2. (118) , 11.02.2016, . ( + ), . .., . ..,

3. (115) HIGH VOLTAGES JEEVES, 29.07.2016, / (Cunnings Thundering Trickster + High Voltages Esperanza), .Kelloniemi Katja, , . ., .,

IV FCI:

()

1. / (141) , 19.06.2008, . (Duchwoods Huvvicane Ivan + ), . .., . ., .,

2. / (143) , 14.11.2014, . (Ex Sentia My Only Wish + ), . .., . ..,

V FCI:

()

1. (179) , 14.11.2016, . ( + ), . .., . .., ..,

2. (175) , 23.11.2016, . ( + ), . .., . ., .

3. (173) ˨ , 28.07.2016, -. (Cr Chase Justice + ), . .., . .., , .

VI FCI:

()

1. (199) , 16.03.2016, . (Pun Kotzky Bumbershoot + ), . .., . ..,

VII FCI:

()

1. / (203) ZOLDMALI HUNTER STORM, 06.01.2017, . (Furdohazi Fifi + Zoldmali Jo-Jo), .Miczek Zsofia, , . .,

2. (207) IZ ZEMEL PODOLSKIKH EROFEYA, 23.08.2016, -. (Obelix z Czarnego Dworu + Gern Gross Rumba), .Skripkin S., , . .,

3. (202) , 02.01.2017, -. (Kic N Katch Fala Lovea + ), . ., . ., .

VIII FCI:

()

1. (210) , 23.12.2005, /. ( + ), . A.., . ..,

2. (212) , 24.09.2016, . (Ashbury Highlander + II ), . .., . ., , .

3. (215) , 29.10.2016, . (Strong Stael Dessau Deutsche Saxony + Irikon Dream Fiji Rose), . .., . ..,

IX FCI:

()

1. (251) BHANYANAN SMART CONNECTION, 23.04.2016, . (Bhanyanan Party With Montaires + Solnes Stars in Her Eyes), .Lund Carita, , . ..,

2. (224) , 03.11.2015, . (Nero Sylena + ), . .., .Haivalainen Nadezhda A.,

3. (240) , 23.12.2016, . (Amplua Uh That Jazz + ), . . ..,

X FCI:

()

1. (270) ’ , 27.11.2016, -. ( + ), . .., . ..,

2. (268) TRAKU ALMAS ALAVI, 17.10.2015, -. (Bastiens Walad + Tanganika Del Cantico Delle Creature), .Laima Martinaviciene, , .Ida & Marina Isaksson,

:

()

1. (139) , 27.03.2014, . (Big Ladys Iron Duke + ), . . ..,

2. (179) , 14.11.2016, . ( + ), . .., . .., ..,

3. (086) , 31.12.2016, / (Tigerdogs Kingdom Ehuang + Cordelia Varaviksne), . ., . ..,